Polityka prywatności

Strona Liszt.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika stron obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://liszt.pl

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: strona „http://liszt.pl” nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych zegarek repliki czy adresowych użytkowników serwisu.